Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som vi får till Stokab. Frågorna är sorterade i underkategorier för att du enklare ska hitta rätt. Välj kategori i rullmenyn nedan.

Hittar du inte svaret på just din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vanligaste frågorna

Kan jag köpa bredbandstjänster av Stokab?

Nej, Stokab levererar inga tjänster. I vårt fibernät finns ett hundratal operatörer/tjänsteleverantörer som levererar tjänster till både företag och privatpersoner. Läs mer om Operatörer (Länk till sida på stokab.se)

Jag har problem med mitt internet. Kan Stokab hjälpa mig?

Nej. Stokab levererar inga tjänster (bredband, TV eller telefoni). Du måste felanmäla till den internetleverantör som din fastighetsägare eller bostadsrättsförening har avtal med.

 • Bor du i ett flerfamiljshus som ägs av ett bostadsbolag, t.ex. Familjebostäder, Svenska bostäder eller Einar Mattson är det dit du ska vända dig.

 • Bor du i en bostadsrättsförening har troligen styrelsen i föreningen information vilken internetleverantör du ska felanmäla till.
Hur gör jag en felanmälan?

Kabelavbrott, skadegörelse eller vattenläckage i Stokabs anläggningar. Oavsett vad din felanmälan avser är du välkommen att kontakta vår

Tekniska support på telefon: 08-508 30 260

Läs mer om Stokabs tekniska support

 

Allmänt om Stokab

Vad är Stokab?

Stokab är Stockholms stads IT-infrastruktur-bolag vars uppgift är att stimulera en positiv utveckling av Stockholmsregionen genom att hyra ut passiva fiberförbindelser till alla på likvärdiga villkor. Läs mer om Stokab (Länk till sida på stokab.se)

Vad är fiber?

En fiberoptisk kabel kan innehålla upp till 1000 fiber där ljuspulser används istället för elektricitet när den överför information från en punkt till en annan. Fiberoptik är idag den i särklass snabbaste tekniken för överföring av data och har näst intill obegränsad kapacitet.

Se vår kortfilm om hur fiberoptik fungerar och hur Stokabs nät är uppbyggt. Gå direkt till sidan (Länk till sida på stokab.se)

Jag vill söka jobb på Stokab. Hur gör jag då?

Vi söker alltid kompetenta medarbetare med initiativkraft och framåtanda. Skicka ditt CV och personligt brev till info@stokab.se

Skriv i ämnesraden den titel på den tjänst som bäst beskriver vad du innehar eller söker (t.ex. projektledare).

Lediga tjänster (Länk till sida på stokab.se)

Läs mer om att arbeta på Stokab  (Länk till sida på stokab.se)

Jag har fiber

Hur vet vi om Stokabs fiber finns i vår fastighet?

Nästan alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad är anslutna till Stokabs öppna och konkurrensneutrala fibernät.Det innebär att det finns ett nodskåp/husnod installerat - oftast i källaren.

Läs mer och se vår film om Husnoden och vad som är bra med den  (Länk till sida på stokab.se)

Kan alla boenden få den operatör som de önskar?

Teoretiskt sett ja, i praktiken ganska komplicerat då det kommer att bli dyrt för den enskilde att få operatören att sätta utrustning för enskilda hushåll.

Vilken operatör ska jag kontakta?

I Stokabs fibernät finns ett hundratal operatörer/tjänsteleverantörer som levererar tjänster till både företag och privatpersoner.

Här är ett urval av dem som levererar till flerfamiljsfastigheter och bostadsrättsföreningar (Länk till sida på stokab.se)

Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör (KO) ansvarar för den tekniska driften och ser till att det finns ett stort antal tjänsteleverantörer i nätet. Tjänsteleverantörerna säljer internet, telefoni och tv till de boende och konkurrerar med varandra i nätet. Det påverkar såväl priset som utbudet.

Vi vill bygga fiberfastighetsnät. Vem kontaktar vi?

Ni måste kontakta en operatör/leverantör. I Stokabs nät finns ett flertal operatörer som också bygger fastighetsnät, men det finns även fristående aktörer. Fastighetsnätet kan vara av tekniskt olika slag. Mer information om Fibern i fastigheten finns att läsa och ladda ner här (Länk till sida på stokab.se)

Stokab har installerat ett skåp i källaren. Vad gör vi nu?

För att kunna använda sig av fiberanslutningen från oss krävs två saker.

 • Fastighetsnät från Stokabs husnod i källaren till varje lägenhet.
 • Avtal med en operatör/tjänsteleverantör som levererar tjänsterna.

Läs mer om fibern i fastigheten (Länk till sida på stokab.se)

Vad innebär ett fastighetsnät av koppar / koax?

Dessa nät har en teknisk begränsning gällande avstånd, efter 100 yards (90 m) tappar signalen betydligt i kraft. Lämpar sig alltså för korta avstånd i trapphus osv.

Det finns även en begränsning gällande bandbredd i kopparnät. För närvarande ca 1000Mbit/sec

Jag vill ha fiber

Vilka olika typer av fastighetsnät finns det?

Fastighetsnätet kan vara av fiber eller koppar och är det nät som gör att de som bor eller verkar i fastigheten kan använda internet, se på TV eller ringa via IP-telefoni. Oavsett om fastighetsnätet består av fiber eller koppar (Cat-5/Cat-6) kan fastigheten anslutas till Stokabs nät.

Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör (KO) ansvarar för den tekniska driften och ser till att det finns ett stort antal tjänsteleverantörer i nätet. Tjänsteleverantörerna säljer internet, telefoni och tv till de boende och konkurrerar med varandra i nätet. Det påverkar såväl priset som utbudet.

Kan jag få fiber till min villa?

Nej, Stokab har idag ingen produktpaketering till villor.

Hur ansluter jag vår fastighet till Stokabs nät?

Begär offert för fastighetsanslutning eller tala med en operatör. Om Stokab finns i fastigheten gäller det att bygga fastighetsnät till Stokabs husnod som oftast är installerad i källaren. Läs mer om Fibern i fastigheten (Länk till annan sida)

Pågående ärende

Hur sker en leverans?

I orderbekräftelsen hittar du information om planerad leveranstid. Där finns också angivet vem som är Stokabs byggledare i ditt ärende. De kan svara på tekniska frågor till exempel var leveransen av din nya ODF kommer att placeras.

Hur lång är leveranstiden?

För förbindelser där vi har fiber på A- och B-adressen (OnNet) är leveranstiden 10 arbetsdagar med undantag för vissa adresser där leveranstiden kan uppgå till 20 arbetsdagar.

För förbindelser där vi inte har fiber på A- och/eller B-adressen (OffNet) är leveranstiden från 40 arbetsdagar beroende på hur omfattande arbete (projektering, schaktning etc.) som krävs för att dra fram fibern.

Hur vet jag att det jag beställt har levererats?

Stokab skickar e-post med Mätprotokoll/Förbindelserapport alternativt Leveransintyg som bekräftelse på att din beställning är klar att använda.

Hur läser jag mätprotokollet/förbindelserapporten?
 • Kedjekoden = Förbindelsens ID
 • Plats A och B = start och slut på förbindelsen
 • ODF = Stokabs kopplingsskåp/gränssnitt för förbindelsen (patch uthäng J/N), datum för slutmätning, dämpningsvärden (dB)
Jag saknar Förbindelserapporten. Var hittar jag den?

Kontakta Stokab genom att svara på e-posten som ursprungligen skickade mätprotokollet. Välkommen annars att kontakta 08-508 30 260 och ange beställnings/ordernummer.

Uthängd patch saknas trots att den är bekräftad på förbindelserapporten

Kontrollera först att du är på rätt plats/ODF. Stämmer platsen så får vi undersöka vad som är fel. Välkommen att kontakta 08-508 30 260.

Vi har fått en förbindelse uppkopplad till neutral ODF och vill istället gå till en KundODF

Kontakta Stokabs kundservice på telefon 08-508 30 250 eller e-post

Vem kontaktar jag för återställning efter grävarbeten?

Om du har frågor kring grävarbeten som utförts av Stokab är du välkommen att kontakta 08-508 30 260. Be att få tala med en byggledare som kan ge dig information. För snabbare återkoppling är det bra om du beskriver vilken adress det gäller.

Access/tillträde till plats

Kan jag skicka min kollega att hämta ut min passagebricka?

Nej. Av säkerhetsskäl krävs en personlig kvittens.

Jag kommer inte in i nodrummet med min passagebricka.

Kontrollera först att du har rätt passagebricka till aktuell dörr. Om det stämmer kan det finnas olika orsaker till att du inte kommer in. Kontakta tilltrade@stokab.se för felsökning.

Det lyser rött när jag sätter passagebrickan mot inpasseringsdosan.

Behörighetstiden för din passagebricka har kanske gått ut. Kontrollera om du har fått ett sms med information (Avsändarnummer: 076-129 35 90, numret går inte att svara på). Om tiden har passerat måste behörig person på ditt företag skicka in en ansökan om förlängning.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta tilltrade@stokab.se

Jag vill uppdatera med nytt telefonnummer i Stokabs nyckelregister. Vem kontaktar jag?

Skicka de ändrade kontaktuppgifterna på personen till tilltrade@stokab.se

För effektivare hantering ange följande uppgifter på personen vi ska uppdatera:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post på personen

Komplettera gärna med det telefonnummer vi når dig på om det skulle vara någon ytterligare fråga.

Jag behöver en vägbeskrivning till ett nodrum.

Vägbeskrivning finns att hämta ur vårt nyckelsystem (Nyckelpek) som sitter i utrymmet där du hämtar ut nycklar hos Stokab.

 1. Logga in med din passage- /nyckelbricka
 2. Skriv in nodens namn eller nyckelnummer
 3. Nu visas knappen "Hitta dit".
 4. Klicka för att komma till vägbeskrivningen

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår Tekniksupport på telefon: 08-508 30 260

Jag har fått sms att behörighetstiden är slut. Vad gör jag nu?

Du måste förnya din behörighet med chefs godkännande.

Har du någon fråga är du väkommen att kontakta tilltrade@stokab.se

Fastighetsnyckeln som jag har kvitterat ut från Stokabs nyckelrum passar inte.

Fastighetsägaren har kanske bytt lås. Kontakta vår tekniska support på telefon: 08-508 30 260 så undersöker vi vad som hänt

Markarbeten/Utsättning

Vi ska utföra markarbeten. Vem kontaktar vi?

Gäller det markarbete i gatu- och parkmark kontakta den kommun där arbetet ska utföras. Inom Stockholm stad kontaktar du Trafikkontoret (Länk till ny sida)

Gäller det schackta, borra eller spränga, använd dig av den kostnadsfria webbtjänsten ledningskollen.se för att se om det finns några ledningar inom ditt arbetsområde.

Jag har ett ärende registrerat i Ledningskollen och vill ha kabelutsättning.

Kontakta oss via e-post och uppge ärendenummer från Ledningskollen. Du får då en beställningsblankett om utsättning, som ska vara oss till handa senast sju arbetsdagar innan planerat arbete.

Vad är Ledningskollen?

På Ledningskollen.se kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde. Gå direkt till Ledningskollen (Länk till ny sida)

Kundportalen

Vad är Kundportalen?

Det är en webbplats där du som har ramavtal med Stokab loggar in och kan hantera en förfrågan på fiber mellan adresser och få en prisindikation.

Jag vill ha tillgång till Kundportalen. Hur gör jag?

Har du ramavtal med Stokab, men saknar inloggninguppgifter är du välkommen att kontakta din kundansvarige på Stokab. Då ser vi till att du får eget användarnamn och lösenord till Kundportalen.

Stokabs kundansvariga (Länk till sida som öppnas i eget fönster)

Anslutning

Hur sker en leverans?

I orderbekräftelsen hittar du information om planerad leveranstid. Där finns också angivet vem som är Stokabs byggledare i ditt ärende. De kan svara på tekniska frågor till exempel var leveransen av din nya ODF kommer att placeras.

Hur lång är leveranstiden?

För förbindelser där vi har fiber på A- och B-adressen (OnNet) är leveranstiden 10 arbetsdagar med undantag för vissa adresser där leveranstiden kan uppgå till 20 arbetsdagar.

För förbindelser där vi inte har fiber på A- och/eller B-adressen (OffNet) är leveranstiden från 40 arbetsdagar beroende på hur omfattande arbete (projektering, schaktning etc.) som krävs för att dra fram fibern.

Hur vet jag att det jag beställt har levererats?

Stokab skickar e-post med Mätprotokoll/Förbindelserapport alternativt Leveransintyg som bekräftelse på att din beställning är klar att använda.

Jag har frågor om nyttjanderättsavtal med Stokab. Vem kontaktar jag?

I det avtal som du har fått finns kontaktuppgifter till den som kan hjälpa dig med frågor gällande nyttjanderättsavtal.

Kan ni hjälpa till med en fiberanslutning till en plats utanför Stokabs nät?

Ja, det kan vi. Kontakta någon av våra Kundansvariga så får du hjälp med din förfrågan. Hitta Stokabs kundansvariga

Vem kontaktar jag för återställning efter grävarbeten?

Om du har frågor kring grävarbeten som utförts av Stokab är du välkommen att kontakta 08-508 30 260. Be att få tala med en byggledare som kan ge dig information. För snabbare återkoppling är det bra om du beskriver vilken adress det gäller.