4G baseras på fiber

4G mast
Trådlös mobilkommunikation av fjärde generationen (4G/LTE) sker via master runt om i Stockholm som fångar upp signaler från mobiltelefoner. Telekom-operatören Net4Mobility kunde 2009 erbjuda ett komplett 4G-nät via Stokabs redan befintliga fiberoptiska nät.

I maj 2008 meddelade Post- och Telestyrelsen att fem operatörer (Hi3G Access AB, Intel Capital Corporation, Tele2, Telenor och TeliaSonera) tilldelats var sin licens för utbyggnad av 4G-nät. Det föll på operatören Net4Mobility att driftsätta det gemensamma nätet för Telenor och Tele2.

Befintligt nät med tillräcklig kapacitet

För att en kommunikationsteknik ska få kallas 4G krävs överförings-kapacitet på ungefär 100 Mbit/s till mobila användare och 1 Gbit/sekund till stationära användare. Stokabs fiberoptiska nät var det nät som klarade sådana överföringshastigheter mellan 4G-masterna.

Telekomoperatören Net4Mobility ansluter basstationer i det nationella nätet med fiber och radiolänk med hög hastighet. Så här kommenterar Peter Bryne, Head of Core & Transmission för N4M, valet av fiber för deras lösning:

- Fiber är en mer framtidssäker lösning eftersom kraven på kapacitet till basstationer ökar med tiden men kostnaden för fiber speciellt i glesbygd gör att övervägande radiolänk med hög hastighet används. I större städer är fibernäten över lag väl utbyggda och där ansluts fler basstationer med fiber än med radiolänk.

- Speciellt i Stockholm har Stokab ett mycket väl utbyggt nät och kan därför erbjuda konkurrenskraftiga priser jämfört med radiolänk. I Stockholm består N4Ms nät till övervägande del av fiberanslutningar ut till basstation, avslutar Peter.