Hyllad fiberlösning ger miljövinster i 600 skolor

Driftskostnaderna har under de senaste fyra åren kunnat sänkas med 190 miljoner kronor och energiförbrukningen minskat med 35 kwh/kvm. Genom att visualisera mätdata på ett pedagogiskt sätt har man snabbt kunnat fokusera på det som först behöver åtgärdas.
I Stockholm är stadens 600 skolor och förskolor anslutna till Stokabs fibernät. Det ger naturligtvis alla elever och lärare snabb och säker uppkoppling, men även möjlighet för stadens skolfastighetsbolag SISAB att övervaka och styra byggnaderna centralt, vilket ger stora ekonomiska vinster och minskad klimatpåverkan.

English flag_Read in english  Read in English

Temperaturen i ett klassrum på Globala gymnasiet på Södermalm i Stockholm har under natten sjunkit till 16 grader. I kontrollrummet på SISAB:s huvudkontor i Årstadal söder om staden lyser skolans symbol rött på skärmen för att larma om problemet. Driftpiloterna kan snabbt lokalisera felkällan – ett ventilationsaggregat stänger inte av som det ska – och se till att servicepersonal åtgärdar felet.

- Härifrån ser vi läget i fastigheterna i realtid. Förutom värme och ventilation övervakar vi pumpar, hissar, portar, brandlarm med mera, berättar Niklas Dalgrip som är chef för driftavdelningen på SISAB som har hand om Stockholms stads 400 förskolor och 200 grund- och gymnasieskolor, från Kista i norr till Farsta i söder.

Övervakning från kontrollrum

Med hjälp av fiberanslutningar och fastighetsservrar kommunicerar alla skolfastigheter i nätverket med SISAB:s datahall där all information samlas in. Från säkerhetssystem kommer signaler som inbrotts- och brandlarm och från styr- och övervakningssystem sköts kontrollen av värme, varmvatten, ventilation, belysning med mera. All information går via fiber och sammanförs i det överordnade systemet som övervakas från kontrollrummet i Årstadal.

Niklas Dalgrip, chef för driftavdelningen tillsammans med Mats Carlqvist, driftsamordnare i kontrollrummet där bland annat värme, ventilation och pumpar i fastigheterna bevakas i realtid.

- Vi behöver kapaciteten i fibern för att det här ska fungera, eftersom det är så mycket information som ska överföras. Det klarar ingen annan teknik. Vi har valt att hyra så kallad "svartfiber" så att vi helt själva kontrollerar vårt nät.

Systemet signalerar om förutbestämda gränser överskrids. Niklas Dalgrip gör jämförelsen med it-systemet i ett flygledartorn som övervakar trafiken och larmar om flygplan avviker från planerad rutt eller höjd.

- Vårt system hjälper oss att fokusera och jobba med rätt saker. Vi kan fixa det som inte står rätt till och inte minst optimera våra anläggningar.

Minskade energikostnader

De senaste fem åren har SISAB investerat 100 miljoner kronor i system och utrustning för att övervaka inomhusklimatet, bland annat genom att installera 7000 trådlösa temperaturgivare i klassrum och andra skollokaler. Det har visat sig vara mycket lönsamt. Investeringen har resulterat i minskade energikostnader på 190 miljoner kronor under samma period och en minskad energiförbrukning på drygt 26 procent per kvadratmeter.

I SISAB:s fastighetsbestånd ingår 200 skolrestauranger. Skulle temperaturen stiga i ett frysrum ringer driftpiloterna till kökschefen och frågar om de har glömt att stänga någon dörr. Om det visar sig vara fel på frysen skickas servicepersonal ut.

Övervakningssystemet ger även en överblick av nödvändigt underhåll, vilket skapar möjligheter att planera teknikernas arbete på ett rationellt sätt. Exempelvis kan deras resor minimeras och underhåll kan planeras till skollov och studiedagar.

Enligt Niklas Dalgrip finns det betydligt mer effektivitetsvinster att göra. Framförallt handlar det om att fortsätta optimera driften i förhållande till beläggningen i fastigheterna. Lokalerna ska vara i toppskick när elever och personal är där, men samtidigt spara på exempelvis värme och belysning när de står tomma.

Ventilation via Wifi

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer till exempel ventilationen i gymnasieskolor att kunna styras genom att mäta hur många enheter som är uppkopplade med wifi. Det säger ungefär hur många människor som befinner sig i lokalerna och ventilationen kan regleras därefter.

- Nu när vi har fått tillgång till så här mycket data inser vi att det finns mycket mer att förbättra och stora besparingar att göra. Men systemet i sig kommer ju inte med lösningarna, för det behövs våra kompetenta medarbetare. Det är människorna som analyserar vad som händer och kan vara innovativa kring fortsatta förbättringar, avslutar Niklas Dalgrip.

Bildtext: Håll markören över bilden


SISAB i korthet

Logotyp Sisab

 

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Antal fastigheter: 600
Total yta: 1,8 miljoner kvm
Användare: mer än 125 000 elever och lärare dagligen
Investeringar: 2 miljarder kronor årligen i underhåll, ny-, till- och ombyggnationer
Antal medarbetare: 200
Ägare: Stockholms Stadshus AB

Sisabs lösning

  • Alla fastigheter kopplades upp med fiber.
  • En mängd mätare/sensorer installerades i fastigheterna.
  • Kontrollrum med totalintegrerat system för övervakning.
  • Driftsystem som grafiskt visualiserar läget i fastigheterna.
  • Systemet möjliggör snabba åtgärder och ger stora ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Stokab och stadens digitala strategi

Stockholm Stadshus

Visionen för Stockholms stads digitala utveckling är att staden år 2040 ska vara världens smartaste och mest uppkopplade stad.

 

I korthet innebär det att Stockholm med hjälp av it ska skapa den bästa livskvaliteten för stockholmarna och de bästa förutsättningarna för företagande.

 

Stokabs fibernät täcker idag i stort sett hela Stockholms-regionen och utgör grunden för den nödvändiga infrastrukturen för digital kommunikation.

 

Fibernätet bidrar starkt till stadens utveckling och tillväxt, både för företag och stadens egna verksamheter. Sedan flera år är stadens alla skolor och förskolor anslutna till fibernätet.