Ord är vassare än svärd

– Gemensamt för oss som driver IT i skolan är att vi ser det som en del i skolutvecklingen. Tekniken kan inte stå för sig själv. Den måste involveras i, och driva på, den pedagogiska verksamheten, säger Maureen Nalunga, IT-pedagog vid Globala gymnasiet
Min dröm är att jag ska kunna bidra till förbättrad kommunikation i samhället, genom att hjälpa eleverna att uppnå samhällsnyttiga förmågor. Ord är vassare än svärd, och ännu vassare blir orden med den senaste tekniken, säger Maureen Nalunga, IT-pedagog vid Globala gymnasiet.

På Globala gymnasiet vid Zinkensdamm är IT en naturlig del i undervisningen. Här har alla elever och lärare bärbara datorer. Skolan är fiberansluten och har wifi i alla lokaler, men det är pedagogiken som står i centrum.

– Gemensamt för oss som driver IT i skolan är att vi ser det som en del i skolutvecklingen. Tekniken kan inte stå för sig själv. Den måste involveras i, och driva på, den pedagogiska verksamheten, säger Maureen.

Globala gymnasiets arbete genomsyras av en idé om lärande för hållbar utveckling. Arbetssättet är ämnesövergripande och eleverna förväntas använda IT kreativt för att hämta, analysera och kritiskt värdera information. Ett krav från ledningen är att alla lärare ska använda sig av IT-stöd i undervisningen och det förväntas att lärarna hela tiden utvecklar pedagogiken.

– Undervisningen är upplagd för att lära eleverna hur arbetet i samhället ser ut med flexibelt arbetsliv, eget ansvar och användande av molntjänster, oberoende av plats och tid. Därför är ett stabilt, säkert och öppet datanät viktigt, säger Maureen.

Tillgång till molntjänster utanför skolan har inte varit något problem. I princip alla elever har tillgång till bredband hemma. Om inte, kan de jobba från bibliotek som också ingår i Stockholms stads egna nätverk. Då blir uppkopplingen precis som om de satt i skolan.


Globala gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med ambitionen att utveckla pedagogiska metoder för att öka ungdomars engagemang för globala utvecklingsfrågor och möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.