Rapporter och studier

Här samlar vi rapporter och studier som har tagits fram på uppdrag från Stokab eller av andra aktörer. Samtliga rapporter är i PDF-format och öppnas i eget fönster.

 The role of wholesale only models in future networks and applications

The role of wholesale only models in future networks and applications (2018)
WIK-Consult
English flag_Read in english Download
(PDF eng)

   

A tale of five cities:  The implications of broadband business models on choice, price and quality

A tale of five cities:
The implications of broadband business models on choice, price and quality (2017)
WIK-Consult
English flag_Read in english Download
(PDF eng)

Rapport om e-hälsotjänster

Fokus e-hälsotjänster:
Vårdgivare och företag beskriver betydelsen av svartfibernät för att möta framtidens vård och omsorgsbehov (2017)
Provins
Ladda ner (PDF sv)

   

Rapport om e-hälsotjänster

Focus on eHealth services:
Healthcare providers and businesses describe the importance of dark fibre networks for meeting future health and social care needs
English flag_Read in english Download (PDF eng)

Innovation och bredband

Innovation och bredband (2017)
Fiberinfrastrukturen som
det framtidssäkra valet
och dess betydelse för
innovation
Deloitte
Ladda ner (PDF sv)

   

Innovation and broadband

Innovation and broadband (2017)
Fibre infrastructure as the future-proof choice and its impact on innovation
Deloitte
English flag_Read in english Download (PDF eng)

Smarta städer Infrastrukturens betydelse för en smart stad

Smarta städer
Infrastrukturens betydelse för en smart stad (2017)
Deloitte
Ladda ner (PDF sve)

   

Smart Cities The importance of a smart ICT infrastructure for smart cities

Smart Cities
The importance of a smart ICT infrastructure for smart cities (2017)
Deloitte
English flag_Read in english Download (PDF eng.)

Provinsrapport svensk version 

Konkurrenskraft, innovationsförmåga
och tillväxt (2016)

Stockholmsföretag beskriver betydelsen av tillgång till en
operatörsneutral fiberinfrastruktur
Ladda ner (PDF sve.)

   

Competition, innovation and growth

Competition, innovation and growth (2016)
Stockholm-based companies describe the importance ofaccess to an operator-neutral fibre infrastructure
English flag_Read in english Download (PDF eng.)

United Mind 2016

Företagens kostnad för höghastighetsbredband (2016)
– en jämförande studie mellan fem europeiska städer
Ladda ner (PDF sve.

   

 United Mind 2016

The corporate price of high- speed broadband (2016)
– a comparative study between five European cities
English flag_Read in english Download (PDF eng)       

Teknisk och ekonomisk analys av fiberbaserade bredbands-tekniker i Stockholm FTTH vs FTTB

Teknisk och ekonomisk
analys av fiber-baserade
bredbandstekniker
i Stockholm
FTTH vs FTTB (2015)

Promemoria Acreo Swedish ICT
Ladda ner (PDF sve.)

   

Teknisk och ekonomisk analys av fiberbaserade bredbands-tekniker i Stockholm FTTH vs FTTB

Techno-economic analysis of fibre- based broadband technologies in Stockholm
FTTH vs. FTTB
Acreo Swedish ICT

English flag_Read in english Download (PDF eng.)

 OECD Science 2015

Development of
High-speed Networks

and the Role of Municipal
Networks (2015)

OECD Science,Technology
and Industry Policy Papers, Mölleryd B
English flag_Read in english Download (PDF eng.)

   

 Stokab Helps Build a Smarter Stockholm Benoit Feldten

Stokab Helps Build a Smarter Stockholm (2015)
Diffraction Analysis,
Benoit Feldten
English flag_Read in english Download (PDF eng.)
Seminar (video)

Networked Society City Index 2013

Networked Society
City Index (2013)
Ericsson
English flag_Read in english Download (PDF eng.)

   

 Networked Society City Index 2014

Network Society City Index (2014)
Ericsson
English flag_Read in english Download (PDF eng.)

The Network for the Networked Society - Aniruddho Basu, Ericsson
(video)

Key factors for an ICT-city, Patrik Regårdh, Ericsson (video)

Presentation of Networked Society City Index 2014 (video)

 

Acreo - Nytta med Stokab - Sammanfattning

Stokab – en samhälls-
ekonomisk analys,
Sammanfattning (2013)

Acreo Swedish ICT
Ladda ner (PDF sve.)
Mer om rapporten (acreos hemsida)

   

Acreo - Nytta med Stokab - Sammanfattning

Stokab – a socio-econimic analysis,
Summary (2013)
Acreo Swedish ICT
English flag_Read in english Download (PDF eng.)

Diffraction Analysis | www.diffractionanalysis.com 1 Stockholm’s Stokab: A Blueprint for Ubiquitous Fiber Connectivity?

Stockholm’s Stokab:
A Blueprint for Ubiquitous Fiber Connectivity? (2012)

Diffraction Analysis,
Benoit Feldten
English flag_Read in english Download (PDF eng)

Presentation by Benoit Feldten (video)

Seminar (video)