Skolnätverk i världsklass

Stockholm har världens bäst uppkopplade skolor enligt managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers i sin ranking ”Cities of opportunity”. Stokabs fiberoptiska nät möjliggör trådlöst höghastighetsnätverk och markanta energibesparingar för Stockholms stads alla skolor.

Under sommaren 2011 installerades ca 4500 accesspunkter i ca 130 skolor runt om i Stockholm för att erbjuda elever och lärare en gemensam trådlös infrastruktur. Accesspunkterna knöts sedan samman via Stokabs fiberoptiknät.

Detta möjliggör nya arbetssätt för skolornas elever och samarbete mellan de olika instutitionerna. Bland annat så kan Stockholms skolor nu erbjuda ett gästnät för trådlös Internetåtkomst.

Redan 2008 byttes 1800 switchar ut som i sin tur reducerade energiförbrukningen med 40%. Energivinsten motsvarar energibehovet för 300 lägenheter på årsbasis.

Internationell jämförelse

För såväl medborgare som företag är det viktigt att IT-infrastrukturen är väl utbyggd och tillhandahålls av en neutral aktör. För de kunskapsintensiva företagen är det extra viktigt med bra och säkert bredband, något som också managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers skriver i sin ranking ”Cities of opportunity”.


Ladda ner

Omslagsbild på rapporten

Hela rankingrapporten finns att ladda ner i olika editioner på PWC:s hemsida.