Projekt i den smarta staden

Vårt uppdrag är att bygga och vidareutveckla det passiva och konkurrensneutrala fibernätet i Stockholmsregionen. Vår roll är därmed att skapa bästa möjliga förutsättningar för den smarta stadens framväxt.

Stokabs roll är möjliggörande med ansvar för att bygga ut, ansluta och driftsätta nödvändig fiberförbindelse. I flera projekt är Stokabs helägda dotterbolag S:t Erik Kommunikation en mycket aktiv partner för att hjälpa de verksamheter inom staden som utför tester.

Här är ett urval av pågående projekt i Stockholmsregionen:

Förbättrad samhällsinformation vid kris

Uppkopplad busskur_testbedd KistaStockholms stad testar hur de digitala skyltarna i Stockholm skulle kunna användas vid kris eller skärpt samhällsberedskap. På så sätt kan viktig information nå fler medborgare på ett mer effektivt sätt.

 

 


Trafikstyrning förbättrar framkomligheten

Uppkopplat trafikstolpar_testbedd KistaDagens trafiksignaler styrs utifrån förutbestämda tidsintervaller och den lokala trafikmängden. Nu testas sensorstyrning på Södermalm i syfte att öka framkomligheten för kollektivtrafiken och förbättra luftkvaliteten.

 

 


Uppkopplade trygghetskameror

Uppkopplade trygghetskamror i KungsträdgårdenTrygghetskameror i offentliga miljöer minskar antalet brott som begås och bidrar till ett säkrare samhälle. Kamerornas koppling till fibernätet innebär att de kan styras på distans, ger en snabb och tillförlitlig materialöverföring, att stora mängder data kan samlas in och analyseras i realtid samt att de fungerar även om det skulle uppstå störningar i mobilnätet. 


Smart flödeshantering vid Globenområdet

Uppkopplade sensorer i GlobenområdetEn mängd sammankopplade sensorer samordnas för att realtidsanalysera flöden av människor och trafik vid stora evenemang. Projektet bidrar till att öka framkomligheten, skapa värdefulla insikter för hur evenemang och tillhörande tjänster ska utformas samt minska miljöpåverkan.

 


Intelligent belysning på Valla Torg i Årsta

Intilligent belysning i ÅrstaOffentlig belysning ska styras automatiskt utifrån behov. Initiativet syftar till att öka tryggheten, minska energiförbrukningen, samt skapa attraktiva och tillgängliga miljöer. Polis och utryckningsmyndigheter ska även kunna tända upp offentliga miljöer vid behov.


Mer information

Stokabs fibernät bidrar till den smarta staden

Stokabs uppdrag är att planera, bygga, underhålla och vidareutveckla det passiva och konkurrensneutrala fibernätet i Stockholmsregionen

Läs mer om hur vi möter marknadens efterfrågan