Den smarta staden är redan här

Den smarta och uppkopplade staden är nödvändig, både för att svara upp mot medborgarnas önskemål och förväntningar, men också för att effektivisera och organisera olika slags flöden ur ett samhällsperspektiv.

Vi har kommit långt, med uppkopplade papperskorgar, sensorstyrd belysning och intelligenta trygghetskameror i offentliga miljöer. Men för att utvecklingen verkligen ska ta fart krävs flexibel och högpresterande infrastruktur som kan hantera det storskaliga informationsflöde som en smart stad bygger på.

Fiberdriven 5G – ett paradigmskifte

Femte generationens mobilnät, även kallat 5G, är nära förestående och något som kommer att förändra många digitala processer, flöden och tjänster i grunden. Överföringshastigheter ökar dramatiskt, positioneringsprecisionen förbättras väsentligt och det faktum att tekniken standardiseras i och för produkter redan innan den implementeras, betyder att kommunikation mellan enheter kan ske i dedikerade och separata kanaler, vilket drastiskt ökar det möjliga antalet anslutna enheter och minskar belastningen på nätet. 5G-tekniken bygger på en högre masttäthet i form av fler basstationer och antenner per yta. Dessa behöver i sin tur anslutas till fibernätet för att klara såväl höga hastigheter som låg fördröjning. Här bidrar Stokab till utvecklingen av den smarta staden genom att förbereda nätet för en ökad finförgrening.

Vi bidrar också genom att dela med oss av vår kunskap samt genom samverkansprojekt med aktörer som vill leda teknikutvecklingen. Den smarta staden, som på många sätt redan är här, kommer bidra till att flera av samhällets funktioner förändras. Redan nu pågår långt gångna tester av exempelvis automatiserad prioriteringsstyrd trafikledning för olika fordonsslag, sensorstyrda vattenledningar och förarlös kollektivtrafik.

Stokab som möjliggörare

Vårt uppdrag är att planera, bygga, underhålla och vidareutveckla det passiva och konkurrensneutrala fibernätet i Stockholmsregionen. Vår roll är därmed att skapa bästa möjliga förutsättningar för den smarta stadens framväxt, snarare än att realisera dess slutliga utformning. Stokab prioriterar, i linje med Stockholms inriktningsmål, en hållbar stadsutveckling och är därför involverade i stadens utvecklingsarbete.


Projekt i den smarta staden

Uppkopplad busskur med digital informationsskylt

Uppkopplade trafikljus, sensorstyrd belysning och digitala informationstavlor för samhällsinformation är exempel på pågående projekt i Stockholmsregionen. 

 

Se ett urval av projekten

Läs mer

Stokab intervjuas i Nexans kundtidning, Kabelvärden om den ständiga utvecklingen av fiberinfrastrukturen om behovet av uppkopplade antenner för att kunna hantera den ökande datamängd som 5G-tjänsterna kräver. 

Läs artikeln i Kabelvärden (PDF öppnas i eget fönster)