Trådlöst behöver fiber

– I Stockholm har vi valt att samarbeta med Stokab. Ett så väl utbyggt nät hade varit svårt för oss att bygga själva. Nu har vi en bra grund att stå på den dag 5G, nästa generations mobilnät, lanseras, säger Peter Bryne.
För att bygga ett högkvalitativt mobilnät behövs det mycket fiber, säger Peter Bryne, ansvarig för nätutbyggnaden i Net4Mobility – Telenors och Tele2:s gemensamma 4G-bolag.

Peter Bryne svävar inte på målet när det gäller behovet av fiber. De höga hastigheterna i de trådlösa näten uppnås bara på kortare avstånd och till ett begränsat antal samtidiga användare. Därför är det viktigt att ansluta så många sändarenheter och basstationer som möjligt till fibernätet, när man eftersträvar hög kapacitet i mobilnäten.

– Vi föredrar att hyra de fiberförbindelser vi behöver från olika fibernätägare. Det ger oss flexibilitet. Bara när inga rimliga alternativ finns gräver vi själva, säger Peter. Att mobilnäten behöver byggas ut och få fler basstationer fiberanslutna är helt klart. Enligt Post- och telestyrelsen skickades under 2014 hela 164 000 Tbyte via mobilnäten i Sverige.
– Med en sådan utveckling är det självklart att trådlöst behöver fiber. Dessutom tar vi mobil uppkoppling allt mer för givet. Om mobiluppkopplingen ska fungera riktigt bra även inomhus behöver basstationerna placeras nära bostäderna. Net4Mobility är ett exempel på så kallad delad infrastruktur. Det innebär att flera, i detta fall två företag, delar på kostnaden för infrastrukturen samtidigt som de konkurrerar med varandra.

– I Stockholm har vi valt att samarbeta med Stokab. Ett så väl utbyggt nät hade varit svårt för oss att bygga själva. Nu har vi en bra grund att stå på den dag 5G, nästa generations mobilnät, lanseras, avslutar Peter.


Net4Mobility är ett joint venture mellan Telenor och Tele2, med uppdraget att bygga, äga och driva ett rikstäckande nät för mobilkommunikation.