Förlängt erbjudande: Möjlighet att teckna tremånadersavtal för ett urval av Stokabs produkter

Dekorbild
Med anledning av det rådande ekonomiska läget i Sverige och resten av världen just nu, erbjuder Stokab dig som kund möjlighet att teckna avtal med en avtalstid på tre månader som ett alternativ till ordinarie avtalstid på ett år.

 Vårt erbjudande om tremånadersavtal gäller för de av Stokabs produkter som kan tecknas på ett år, inklusive eventuella tilläggstjänster, listade nedan:

  • Stokab Punkt till punkt
  • Stokab Stjärna (Malm och Stad)
  • Stokab Entréförbindelse
  • Stokab Stjärna Områdesnät
  • Stokab Anslutningsförbindelse A-nod
  • Stokab Fiberförbindelse A-nod
  • Stokab Singelförbindelse Företag
  • Stokab Singelförbindelse Gaturum

Den löpande avgiften för respektive produkt vid tremånadersavtal är densamma som vid en avtalstid om ett år. Avtalen har en ömsesidig uppsägningstid på en månad. I övrigt gäller Stokabs ordinarie villkor för respektive produkt.

Förlängt erbjudande

Erbjudandet förlängs ytterligare en månad och gäller nu för hela perioden mellan 2020-04-16 – 2020-10-15.

Kontaktuppgifter

Eposta kundservice eller ring 08-508 302 50 för förfrågningar och beställningar. Du kan också alltid kontakta din kundansvarige för mer information om detta erbjudande.


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet