Mer om fiber i fastigheten

Bostadsområde med flerfamiljshus
Nästan alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad är anslutna till Stokabs öppna och konkurrensneutrala fibernät. Det möjliggör för boende och fastighetsägare att få bredbands- och fastighetstjänster från många olika leverantörer.

För att kunna använda sig av fiberanslutningen från oss krävs två saker.

  • Fastighetsnät från Stokabs husnod i källaren till varje lägenhet.
  • Avtal med en operatör/tjänsteleverantör som levererar tjänsterna.

Fastighetsnät

Fastighetsnätet kan vara av tekniskt olika slag. Många gånger hjälper operatören/tjänsteleverantören till med att bygga fastighetsnätet, men det finns även fristående aktörer.

 

Vem levererar tjänsterna

För att få bredbandstjänster till din lägenhet måste en operatör/tjänste-leverantör upphandlas. De flesta har internet, TV och telefoni, så kallad triple-play, i sitt utbud. Det är sedan operatören/tjänsteleverantören som hyr fiberförbindelsen från Stokab till fastigheten.

I Stokabs fibernät finns ett hundratal operatörer/tjänsteleverantörer som levererar tjänster till både företag och privatpersoner. Stokab levererar inte tjänster i nätet.

Här är ett urval av dem som levererar till bostadsrättsföreningar


Ladda ner

Informationsfolder om fastghetsnät Informationsblad till Fastighetsägare

Framtidens kommunikationsnät

Ladda ner
(PDF-fil öppnas i eget fönster)

Informationsblad


Ladda ner
(PDF-fil öppnas i eget fönster)


Film om husnoden

Illustration av husnod

Vi berättar om husnoden och vad som är bra med den.
Se filmen här (öppnas i separat fönster)


Rapport rekommenderar fiber-fastighetsnät

Studien, som är utförd av Marco Forzati och Crister Mattsson vid forsknings-institutet Acreo Swedish ICT på uppdrag av Stokab, ger bland annat fastighetsägare rekommendationer hur de konkret bör agera och vad som ska vägas in vid val av nät.

Teknoekonomisk analys av FTTH vs FTTB i StockholmLäs mer och ladda ner studien i sin helhet