Inför nybyggnation

Är du byggherre eller fastighetsägare och står inför nyproduktion av flerfamiljs-, kommersiell- eller handelsfastighet i Stockholm? Då är det vi som medverkar till att fastigheten blir framtidssäkrad genom anslutning till stadens IT-infrastruktur.

Genom att ansluta din fastighet till Stokabs fibernät möjliggörs all typ av data- och telekommunikation som mobitelefoni (3G, 4G och 5G), internetkapacitet, molntjänster, inomhustäckning. Din fastighet är redo för digitaliseringens alla framtidsmöjligheter.

Ta med Stokab i byggprocessen

Kontakta oss redan tidigt i din byggprocess för att säkerställa att anslutningen kan ske så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för alla parter.

 


Lär mer på våra infoträffar

Vi bjuder in till en snabbutbildning där 25-års samlade kunskaper och erfarenheter om fiber, fibernät och anslutning av fastigheter erbjuder dig möjligheter att lyckas ännu bättre med ditt nästa fastighets-/byggprojektprojekt.

Läs mer och anmäl dig


 

Ladda ner och läs mer

Informationsfolder om fastghetsnät  

Framtidens kommunikationsnät

Ladda ner
(PDF-fil öppnas i eget fönster)

 

Var är du i byggprocessen?

Var är du i byggprocessen?

Vi hjälper dig att planera in din fastighet i vårt nät och säkerställer att rätt kapacitet finns hela vägen bakåt i vårt nät.

Gå direkt till sidan

Ladda ner

Informationsblad Inför nybyggnation och byggprocessen

Informationsblad
Ladda ner (PDF öppnas i eget fönster)

Kort om fibernätet

Håll markören ovanför respektive bild för mer info

Illustration Stokabs nät Illustraion Husnod

Stokabs nät
Se film om fibernätet

Husnoden
Se film om Husnoden
Illustration Fastighetsnät Illustration Anslutningsnod
Fastighets-
nätet
Anslutnings-
noden
Illustrtion Stockholms stadshus, Stokabs ägare  
Ägaren