Möjligheter för företag

Fasadbild från Globen city
Företag som kräver en effektiv och säker datakommunikation med hög datakapacitet kan hyra egna fiberförbindelser av Stokab. Resultatet blir en egen IT-infrastruktur med obegränsad kapacitet med full valfrihet och kontroll.

Stokab hyr ut svartfiber – det vill säga fiber utan någon aktiv utrustning. Genom att ett företag själv ansvarar för all kommunikationsutrustning, eller upphandlar den tjänsten, ges möjligheten att påverka och förändra överföringshastigheten samt kommunikationstekniken.

Säkerhet, kapacitet och hastighet

Kraven på kapacitetskrävande kommunikation kan se olika ut och användningsområdena är nästan obegränsade för de företag som väljer att hyra fiber från Stokab.

  • Banker knyter samman sina kontor i ett eget fibernät för bästa överföringssäkerhet
  • Spegling av datahallar för att nå största överföringshastighet
  • Företag knyter ihop sina olika verksamheter och kunder i ett eget nätverk
  • Butikskedjor kopplar samman sina butiker och lager med andra verksamheter
  • Medieföretag som sänder TV, trycker tidningar och liknande kräver kapacitetskrävande överföringar.

Kontakta oss

 

Jörgen Engvall
Jörgen
Engvall
08-508 30 256

 Bengt Forslund
Bengt
Forslund
08-508 30 284

Jörgen Hallsund
Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson
Fredrik

Persson
08-508 30 253

Linda Saltin, Kundansvarig på Stokab
Linda
Saltin
08-508 30 245