Operatörer

Man med Ipad på stan
Stokabs fiberoptiska nät används av ett stort antal operatörer/ tjänsteleverantörer. Genom att skräddarsy rätt infrastruktur-lösning har du som kund total frihet att designa ditt nät för olika geografiska områden.

Stokab hyr ut svartfiber – det vill säga fiber utan någon aktiv utrustning – där du som vår kund har total frihet att skapa egna tillämpningar och sätta din egen prägel på slutprodukten. Utifrån dina behov kan vi tillsammans skräddarsy rätt infrastrukturlösning.

Operatörer/Tjänsteleverantörer

Marknaden präglas av ett stort antal operatörer som genom Stokabs svartfiber levererar tjänster. Vare sig du som operatör själv levererar tjänster eller i nästa led använder dig av en tjänsteleverantör har vi lösningar för såväl mobila nät som till fast Internet, TV och telefoni.

Kommunikationsoperatörer

Kommunikationsoperatörens grundläggande roll är att vara en neutral aktör som säkerställer trafiken på nätet. Kommunikationsoperatörerna erbjuder en öppen teknisk plattform där alla tjänsteleverantörer kan få samma tillgång till nätet. Det innebär att hushåll och företag fritt kan välja leverantör av olika tjänster.


Kontakta oss

 

Jörgen Engvall
Jörgen
Engvall
08-508 30 256

 Bengt Forslund
Bengt
Forslund
08-508 30 284

Jörgen Hallsund
Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson
Fredrik

Persson
08-508 30 253

Linda Saltin, Kundansvarig på Stokab
Linda
Saltin
08-508 30 245