Privatpersoner

Illustration Privatperson vid pc
Som privatperson är du i många fall användare av Stokabs fibernät, antingen på ditt arbete eller i din bostad. Stokab hyr dock inte ut fiberförbindelser till privatpersoner eller levererar fiber till villaägare utan endast till kommersiella aktörer.

Stokabs fibernät finns i nästan alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms kommun. Det innebär att över 90% av hushållen nås av vårt nät. För att få tjänster i vårt fibernät krävs att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen har avtal med en operatör.

Urval av operatörer

Det finns många aktörer på marknaden och bara i Stokabs nät finns ett hundratal operatörer/tjänsteleverantörer att välja bland. Här är ett axplock. Operatörer i vårt nät.